sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

Dane do faktury, nr konta

 

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązuje model rozliczeń podatku VAT w transakcjach, w których jedną ze stron jest Miasto Elbląg lub jego jednostki organizacyjne.

Miasto Elbląg oraz jego jednostki organizacyjne są traktowane jako jeden podatnik VAT, którym jest Miasto. Farktury VAT wystawiane na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg, muszą uwzględniać sekcję "podatnik" oraz "odbiorca".

W związku z powyższym prosimy o wystawianie faktur zgodnie z poniższym wzorem:

Podatnik:

Gmina Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
NIP 5783051446

 

Odbiorca:

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elbląg

 

 

 

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za faktury wystawione przez ZZM: 
PKO BP S.A. 95 1020 1752 0000 0202 0231 4029

 

DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO