sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

Dane do faktury, nr konta i BDO

 

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązuje model rozliczeń podatku VAT w transakcjach, w których jedną ze stron jest Miasto Elbląg lub jego jednostki organizacyjne.

Miasto Elbląg oraz jego jednostki organizacyjne są traktowane jako jeden podatnik VAT, którym jest Miasto. Farktury VAT wystawiane na rzecz jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg, muszą uwzględniać sekcję "podatnik" oraz "odbiorca".

W związku z powyższym prosimy o wystawianie faktur zgodnie z poniższym wzorem:

Podatnik:

Gmina Miasto Elbląg
ul. Łączności 1
82-300 Elbląg
NIP 5783051446

 

Odbiorca:

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elbląg

 

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat za faktury wystawione przez ZZM: 
PKO BP S.A. 95 1020 1752 0000 0202 0231 4029

Numer Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu w systemie BDO 000503565

INNE

Wydział Administracji Cmentarzy
  tel.609-670-775 i 609-671-383
    tel./fax (55) 231 79 51

 
Wydział Produkcji Ogrodniczej
  tel. (55) 234 10 75 wewn. 6

 

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

© Agencja Reklamowa GABO