sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domy郵ny
Tryb nocny
Du篡 kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

oferty pracy

Zarz康 Zieleni Miejskiej w Elbl庵u zatrudni pracownika na stanowisko:

Stanowiska urz璠nicze

Inspektor ds. administracji cmentarzy  - szczegó造   rekrutacja zako鎍zona
og這szenie dodane 24.05.2022

Kierownik Wydzia逝 Lasu Komunalnego  - szczegó造  rekrutacja zako鎍zona
og這szenie dodane 13.05.2022

Inspektor ds. sekretariatu i administracji - szczegó造  - rekrutacja zako鎍zona
og這szenie dodane 28.03.2022

Inspektor ds. administracji cmentarzy w Wydziale Administracji Cmentarzy  - szczegó造   rekrutacja zako鎍zona
og這szenie dodane 08.02.2022

Informatyk - szczegó造   -  rekrutacja zako鎍zona
og這szenie dodane 18.01.2022

Inspektor ds zamówie publicznych, kosztorysant  - szczegó造 rekrutacja zako鎍zona
og這szenie dodane 29.10.2021

Gówny Ksi璕owy  - szczegó造   rekrutacja zako鎍zona
og這szenie dodane 03.08.2021

Kierownik Wydzia逝 Budowy i Konserwacji Terenów Zieleni w Zarz康zie Zieleni Miejskiej w Elbl庵u  - szczegó造 - rekrutacja zako鎍zona
og這szenie dodane 02.07.2021

Inspektor ds. administracji cmentarzy w Wydziale Administracji Cmentarzy  - szczegó造    rekrutacja zako鎍zona

og這szenie dodane 23.06.2021

 

Stanowiska nieurz璠nicze

akualnie ZZM nie prowadzi naboru na 瘸dne stanowisko

 robotnik/ogrodnik

Obowi您ki na stanowisku:
 • sadzenie ro郵in
 • pielenie
 • podlewanie
 • grabienie
 • zbieranie 鄉ieci
Wymagania (wykszta販enie, uprawnienia i oczekiwania):     
 • dba這嗆 o przyrod
 • punktualno嗆, obowi您kowo嗆, odpowiedzialno嗆
 • sumienno嗆
 • komunikatywno嗆
 • umiej皻no嗆 pracy w zespole
 • odporno嗆 na stres
Warunki zatrudnienia:
 • umow o prac na sezon
 • pe貫n etat,
 • praca w godz. od 6 do 14,
 • praca w parkach i ziele鎍ach na terenie miasta

 

 pilarz/operator urz康ze  (miasto)

Obowi您ki na stanowisku:
 • wycinka drzew i krzewów na terenie miasta Elbl庵
 • prace porz康kowo- ogrodnicze
 • za豉dunek na transport
Wymagania (wykszta販enie, uprawnienia i oczekiwania):     
 • punktualno嗆, obowi您kowo嗆, odpowiedzialno嗆
 • sumienno嗆
 • komunikatywno嗆
 • umiej皻no嗆 pracy w zespole
 • odporno嗆 na stres
 • wymagane uprawnienia do pracy pilark mechaniczn
Warunki zatrudnienia:        umow o prac na pe貫n etat 

robotnik le郾y/pilarz (Ba瘸ntarnia)

Obowi您ki na stanowisku:
 • prace le郾e tj. 逝panie drewna, za豉dunek na przyczep, porz康kowanie powierzchni po wycince,
 • koszenie trawników, grabienie li軼i,
 • sprz徠anie wiat, przygotowanie ogniska,
 • drobne naprawy infrastruktury turystycznej tj. barierki, siedziska, malowanie,
Wymagania (wykszta販enie, uprawnienia i oczekiwania):     
 • dba這嗆 o przyrod
 • punktualno嗆, obowi您kowo嗆, odpowiedzialno嗆
 • sumienno嗆
 • komunikatywno嗆
 • umiej皻no嗆 pracy w zespole
 • odporno嗆 na stres
 • mile widziane uprawnienia do pracy pilark spalinow oraz prawo jazdy kat. B
Warunki zatrudnienia:        umow o prac na pe貫n etat do Dzia逝 Lasu Komunalnego „Ba瘸ntarnia”

 pilarz/operator urz康ze  (miasto)

Obowi您ki na stanowisku:
 • wycinka drzew i krzewów na terenie miasta Elbl庵
 • prace porz康kowo- ogrodnicze
 • za豉dunek na transport
Wymagania (wykszta販enie, uprawnienia i oczekiwania):     
 • punktualno嗆, obowi您kowo嗆, odpowiedzialno嗆
 • sumienno嗆
 • komunikatywno嗆
 • umiej皻no嗆 pracy w zespole
 • odporno嗆 na stres
 • wymagane uprawnienia do pracy pilark mechaniczn
Warunki zatrudnienia:        umow o prac na pe貫n etat 

 

CV opatrzone klauzul o ochronie danych osobowych prosz sk豉da w siedzibie firmy ul. Krakusa 13-16 (Dzia Kadr p. 25) lub przesy豉 na adres: kadry@zzm.elblag.pl

 

 

Klauzula o ochronie danych osobowych na potrzeby post瘼owa rekrutacyjnych

 

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o nast瘼uj帷ej tre軼i:

Wyra瘸m zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarz康 Zieleni Miejskiej w Elbl庵u ul. Krakusa 13-16 82-300 Elbl庵
na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko:……………….

Je郵i wyra瘸 Pan/ Pani równie zgod na przetwarzanie danych osobowych po zako鎍zeniu procesu rekrutacyjnego na potrzeby przysz造ch rekrutacji równie, prosz o dostarczenie drugiej zgody o nast瘼uj帷ej tre軼i:

Wyra瘸m zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Zarz康 Zieleni Miejskiej w Elbl庵u ul. Krakusa 13-16 82-300 Elbl庵 na potrzeby przysz造ch procesów rekrutacji, w tym równie na inne stanowiska przez okres ____ lat.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 klauzula informacyjna dotycz帷a procesu rekrutacji

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119) zwanego dalej rozporz康zeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy,  瞠

To窺amo嗆 Administratora  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarz康 Zieleni Miejskiej w  Elbl庵u,82-300 Elbl庵, ul. Krakusa 13-16.
Inspektor Ochrony Danych (IOD) Inspektorem Ochrony Danych jest pracownik zatrudniony w Zarz康zie Zieleni Miejskiej w Elbl庵u
Dane kontaktowe e-mail: iod@zzm.elblag.pl
Cel przetwarzania oraz podstawa prawna Dane b璠 przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Podstaw przetwarzania danych jest udzielona przez Pani/Pana zgoda.
Odbiorcy danych

Pani/Pana dane nie b璠 udost瘼niane podmiotom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do pa雟twa trzeciego lub organizacji mi璠zynarodowej.

Okres przechowywania danych osobowych w celach rekrutacyjnych Dane b璠 przetwarzane przez okres prowadzenia rekrutacji z zastrze瞠niem, 瞠 okres przechowywania danych osobowych mo瞠 zosta ka盥orazowo przed逝穎ny o okres przedawnienia roszcze, jakie mog mie zwi您ek z Pani/Pana osob lub je瞠li przetwarzanie danych osobowych b璠zie niezb璠ne dla celowego dochodzenia roszcze lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
Je郵i wyrazi/a Pani/Pan zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych równie na potrzeby przysz造ch rekrutacji – Pani/Pana dane b璠 przetwarzane przez okres wskazany w zgodzie lub do momentu odwo豉nia zgody z zastrze瞠niem, 瞠 okres przechowywania danych osobowych mo瞠 zosta ka盥orazowo przed逝穎ny o okres przedawnienia roszcze, jakie mog mie zwi您ek z Pani/Pana osob lub je瞠li przetwarzanie danych osobowych b璠zie niezb璠ne dla celowego dochodzenia roszcze lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.
Pani/Pana prawa Ma Pani/Pan prawo dost瘼u do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo wniesienia sprzeciwu Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyra瞠nia zgody na prtzetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofni璚ia zgody nie ma wp造wu na przetwarzanie, które mia這 miejsce do momentu wycofania zgody.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Przys逝guje PAni/Panu równie prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj帷ego si ochron danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy ogólnego roporz康zenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Informacja o wymogach ustawowych podania danych Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencj niepodania danych osobowych b璠zie brak mo磧iwo軼i przeprowadzenia post瘼owania rekrutacyjnego. Dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a i c ogólnego rozporz康zenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

 

 

 

 

 

INNE

Wydzia Administracji Cmentarzy
  tel.609-670-775 i 609-671-383
    tel./fax (0 55) 231 79 51

 
Wydzia Produkcji Ogrodniczej
  tel. (0 55) 234 10 75 wewn. 6

 

ADRES

Zarz康 Zieleni Miejskiej w Elbl庵u
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (0 55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

© Agencja Reklamowa GABO