sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

schemat organizacyjny ZZM

Zarządzeniem nr 353/2023 Prezydenta Miasta Elbląg z 13 lipca 2023 r. zmianie uległ Regulamin Organizacyjny Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu. Tym samym straciły moc zapisy Zarządzenia 150/2022 Prezydenta Miasta Elbląg z 7 kwietnia 2023 r.

Nowy Regulamin Organizacyjny Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu wszedł w życie 14 lipca 2023 r. na mocy Zarządzenia 21/2023 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu. Tym samym straciło moc Zarządzenie nr 11/2022 Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu.

Dołączone pliki:
DANE DO FAKTURY

Podatnik
Gmina Miasto Elbląg
82-300 Elbląg ul. Łączności 1
NIP 5783051446

Odbiorca:
Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
82-300 Elbląg ul. Krakusa 13-16

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

 

© Agencja Reklamowa GABO