sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

Regulamin palenia ognisk w Lesie Komunalnym Bażantarnia

 

Przed wiatami będącymi w zarządzie ZZM w Elblągu znajdują się paleniska, w których korzystający z wiat mogą rozpalać je osobiście lub zlecając usługę naszej jednostce.  Zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej, podczas palenia ognisk należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności. Zasady rozpalania, użytkowania i gaszenia ognisk zostały zawarte w Regulaminie palenia ognisk w Lesie Komunalnym Bażantarnia.

Prosimy o przestrzeganie zapisów regulaminu oraz zarządzeń szczególnych. 

 

Dołączone pliki:


INNE

Wydział Administracji Cmentarzy
  tel.609-670-775 i 609-671-383
    tel./fax (55) 231 79 51

 
Wydział Produkcji Ogrodniczej
  tel. (55) 234 10 75 wewn. 6

 

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

© Agencja Reklamowa GABO