www.zzm.elblag.pl » strona główna

 

 

 
 
 
 
Lista cenników:

  Zarządzenie nr 275/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11 VII 2012r

w sprawie wysokości opłat za usługi cmentarne na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Elbląg

 

W związku z nagminnie powatarzającymi się nieścisłościami w zrozumieniu poniższych załączników, wychodząc Państwu naprzeciw, pragniemy sprecyzować, iż opłata za przedłużenie użytkowania grobu, to suma pozycji 2 oraz 10 z załącznika poniższego roporządzenia.


Lista dodanych plików
Nazwa pliku Opis pliku Akcja
Zarządzenie otwórz plik