sekretariat@zzm.elblag.pl (55) 234-10-75    Facebook
Tryb domyślny
Tryb nocny
Duży kontrast Aa Aa Aa Rozmiar tekstu    A-     A     A+   

zakup drewna opałowego

 

W Zarządzie Zieleni Miejskiej w Elblągu można zakupić drewno opałowe i zrębki pozyskiwane podczas prac pielęgnacyjnych zadrzewień na terenie miasta oraz w Lesie Komunalnym Bażantarnia. Zamówienia można składać drogą mailową, przesyłając wypełniony druk podania o sprzedaż (załączonych poniżej)  na adres: sekretariat@zzm.elblag.pl

Regulamin pozyskiwania i sprzedaży drewna i zrębki z terenów miasta Elbląga

 1. Drewno miejskie i zrębki przeznaczone do sprzedaży pozyskiwane są z zadrzewień znajdujących się na terenach miasta Elblaga w pasach drogowych, parkach, zieleńcach. Drewno pozyskiwane jest z wycinek drzew lub wiatrołomów. Zrębka z wycinek, wiatrołomów i korekt koron drzew.
 2. Drewno jest słabej jakości, często z ponad 50% zgnilizną miękką, ciałami obcymi.
 3. Udział gatunkowy nie jest określany, drewno mieszane: iglaste i liściaste.
 4. Drewno bez wymiaru: szczapki, wałki, leżanina.
 5. W drewnie pozaklasowym (tab. II cennika) nie rozróżnia się gatunku, jest to drewno pozyskane w ramach wycinki w pasach drogowych, parkach, zieleńcach na terenie miasta Elbląg, czyli drewno o słabej jakości z licznymi ciałami obcymi oraz z ponad 50% udziałem zgnilizny miękkiej, brak wartości handlowej drewna opałowego. Drewno tej kategorii klasyfikowane jest przez leśnika brakarza ZZM.
 6. Podstawą sprzedaży drewna pozyskanego z terenów miejskich jest cennik „Cennik sprzedaży drewna i zrębki pozyskanej z zadrzewień z terenu miasta Elbląga ” (tab. I i tab. II cennika).
 7. Sprzedaż drewna i zrębki prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 7-14 w budynku Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16 oraz biurze Lasu Komunalnego przy ul. Marymonckiej 7  w godz. 7-14
 8. Podstawą do wydania drewna przez Leśniczego jest dokument kupna drewna, czyli opłacona faktura VAT (przelew lub gotówka).
 9. Dowóz drewna możliwy jest za dodatkową opłatą zgodną z cennikiem.
 10. Termin dostawy drewna ustalony jest przez leśniczego z kupującym.

Cennik sprzedaży drewna i zrębki pozyskanej z zadrzewień z terenu miasta Elbląga

Regulamin pozyskiwania i sprzedaży drewna z Lasu Komunalnego „Bażantarnia”

 1. W Lesie Komunalnym „Bażantarnia” wykonywane są m.in. prace z zakresu użytkowania lasu, które wynikają z potrzeb hodowlanych, ochrony lasu, odnowienia starodrzewia czy też regulacji składu gatunkowego drzewostanu.
 2. Drewno w lesie komunalnym „Bażantarnia” pozyskiwane jest przez ZZM, nie ma możliwości samodzielnego pozyskiwania drewna przez podmioty zewnętrzne.
 3. Pozyskane drewno tartaczne podlega cechowaniu, które staje się tym samym towarem na sprzedaż.
 4. Każdy kupujący drewno z lasu komunalnego ma pewność otrzymania towaru najwyższej jakości, zgodnego z obowiązującymi normami sortymentacji surowca drzewnego, pozyskanego w lasach gdzie prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną.
 5. Podstawą sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego jest cennik „Cennik na drewno pozyskane z Lasu Komunalnego „Bażantarnia”.
 6. Sprzedaż drewna prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. 7-14 w budynku Zarządu Zieleni Miejskiej w Elblągu przy ul. Krakusa 13-16 oraz biurze Lasu Komunalnego przy
  ul. Marymonckiej 7 w godz. 7-14
 7. Podstawą do wydania drewna przez Leśniczego jest dokument kupna drewna, czyli opłacona faktura VAT (przelew lub gotówka).
 8. Samodzielny wywóz drewna przez Nabywcę odbywa się w wyznaczonych dniach i godzinach uzgodnionych z leśniczym, drogami wskazanymi przez wydającego drewno.
 9. Nabywcę obowiązuje termin wywozu drewna podany na dokumencie zakupu. Po tym terminie sprzedający nie odpowiada za zakupione drewno a nabywca nie może rościć do sprzedawcy pretensji co do stanu jakościowego i ilościowego drewna.
 10. Drewno tartaczne wyrabiane jest zgodnie z polskimi normami i klasyfikacją wymiarową  (tab. V cennika)
 11. Istnieje możliwość przygotowania drewna opałowego na specjalne zamówienie (tab. I i tab.II cennika) po uprzednim złożeniu podania o kupno drewna opałowego (zał. 3). Drewno to jest bardo dobrej jakości z podziałem na gatunki oraz wymiar przygotowywanych szczapek (drewno S4 – szczapki 30, 40, lub 50 cm, drewno S2 - szczapki 1mb.). Dowóz takiego drewna możliwy jest po dodatkowej opłacie – termin dowozu ustalony jest przez leśniczego z kupującym. Warunki dowozu zgodne z tab IV cennika.
 12. Drewno opałowe M2 gałęziówka jest drewnem wyrabianym w odcinkach 0,5-1,0 m, średnica 7 cm, dopuszczalna jest zgnilizna, krzywizna. Bez podziału na gatunki.
 13. Drewno opałowe dębowe dostępne jest, jedynie przy pozyskaniu drewna tartacznego dębowego. Nie ma możliwości wyrobu drewna opałowego dębowego.
 14. Odbiór i klasyfikowanie drewna pozyskanego w Lesie Komunalnym „Bażantarnia” dokonywane są przez leśniczego brakarza ZZM.

 Cennik sprzedaży drewna pozyskanego z Lasu Komunalnego „Bażantarnia”

 

 

Dołączone pliki:INNE

Wydział Administracji Cmentarzy
  tel.609-670-775 i 609-671-383
    tel./fax (55) 231 79 51

 
Wydział Produkcji Ogrodniczej
  tel. (55) 234 10 75 wewn. 6

 

ADRES

Zarząd Zieleni Miejskiej w Elblągu
ul. Krakusa 13-16
82-300 Elblag

KONTAKT

tel. (55) 234 10 75
sekretariat@zzm.elblag.pl

© Agencja Reklamowa GABO